Djurens språk

Önskar du ibland att ditt djur kunde tala? Undrar du vad din hund funderar på? Skulle du vilja veta hur din häst trivs i sitt nya stall, eller kanske vilken uppgift din katt känner sig ha i ditt liv? Eller finns det någonting du önskar att du kunde berätta för ditt djur?

I naturen är telepati (gr. tele = fjärr-, pathos = känsla) en självklar kommunikationsmetod vid sidan av kroppsspråk, ljud och visuella eller kemiska signaler. Det är bara vi människor som under evolutionens gång har kommit att förlita oss allt mer på "de fem sinnena" och glömt bort förmågan att sända och ta emot mentala bilder, ord och sinnesintryck via det elektromagnetiska fält som förbinder alla levande varelser. Men förmågan finns hos var och en av oss, och att öva upp den är inte svårare än att på nytt lära sig ett bortglömt språk som man har kunnat för länge sedan. 

Telepati handlar inte om att "tjuvlyssna" på någon annans tankar, utan om ett ömsesidigt utbyte av tankar, emotioner och sinnesintryck. Man kan ställa frågor och få svar, diskutera och resonera. Djur kommunicerar telepatiskt sinsemellan hela tiden, och också med oss, om vi bara förstår att lyssna.

Kunskaper i djurkommunikation är ett fantastiskt sätt för varje djurvän att fördjupa kontakten med sina egna djur, att lära sig mer om hur de mår, hur de tänker och hur de upplever sin värld. Det kan också vara till stor hjälp till exempel vid skolning och träning, eller i hälsorelaterade frågor, men det kan aldrig ersätta en veterinärs eller en djurtränares sakkunskap, bara komplettera. Genom djurkommunikation får vi dessutom tillgång till djurens och naturens oändliga visdom, som kan hjälpa oss att utveckla djupare självkännedom och personlig harmoni.