Konsultation – så går det till

 

Boka samtal: Skicka foto per e-post

Det enklaste sättet att engagera mig för ett samtal med ditt djur är per e-post (adress under fliken Kontakt). Berätta så lite som möjligt om djuret – bara vad det heter, hur gammalt det är, ungefär var nånstans det bor (vilken stad eller kommun räcker) och om det är något särskilt du vill att jag pratar med djuret om. Du kan också ställa frågor till ditt djur via mig, men inte gärna fler än 5–10 stycken vid ett och samma tillfälle. Bifoga en eller flera någotsånär aktuella bilder på djuret där man ser djurets blick, utan gröna blixtljusfläckar eller andra störande reflektioner. Djuret behöver inte se in i kameran; en lyckad profilbild går också bra. Viktigast är att djuret är sig själv i högsta möjliga grad.

 

Bekräftelse per e-post

När jag har fått ditt uppdrag svarar jag på ditt mejl och ger dig en ungefärlig tidpunkt för samtalet. Vanligen hinner jag genomföra samtalet inom ett par veckor, och i brådskande fall försöker jag naturligtvis ta mig tid så fort som möjligt.

 

Samtalet

Jag kontaktar ditt djur telepatiskt med hjälp av bilden och hör efter vad det har att berätta, ställer dina frågor och noterar svaren, och frågar om djuret har något särskilt budskap som det vill att jag framför till dig. För att du ska kunna veta att det verkligen är ditt djur jag har kommunicerat med brukar jag alltid ställa några väldigt konkreta och enkelt verifierbara frågor om djurets vardag, t.ex. hur det ser ut där det bor, vad det tycker om att äta, vilka favortitleksaker det har etc. Oftast kommer det annars också i samtalet fram detaljer ur verkligheten som ägaren känner igen.

Du behöver inte förbereda dig eller djuret för samtalet på något sätt. Det spelar ingen roll var djuret är och vad det gör, eller om det är vaket eller sover när jag tar kontakt. Någon gång är djuret så uppslukat av en lek el.dyl. att kontakten inte vill fungera, och i så fall försöker jag bara på nytt lite senare.

 

Rapportering

Efter kommunikationen skriver jag ut samtalet så detaljerat som möjligt och e-postar det till dig. Jag uppskattar det mycket om du efteråt vill kommentera samtalet med några rader – bekräfta det som stämmer, dementera sådant som eventuellt inte stämmer, och gärna berätta lite om vilka tankar kommunikationen har väckt.

 

Vad du kan vänta dig

Det händer ibland att ett djur inte vill prata eller dela med sig av sina tankar, men i de allra flesta fall är djuren glada över att nån lyssnar på dem och ivriga att få lägga fram tankar och synpunkter på sin tillvaro.

Eftersom kommunikationen huvudsakligen sker genom överförda sinnesintryck – bilder, ljud, dofter, känslor – är den sällan exakt på samma sätt som verbal kommunikation (som i och för sig kan lämna nog så stort rum för tolkningar ibland!). T.ex. tidsbegrepp blir ibland lite förvirrade, dels för att "språket" saknar tempusformer, och dels för att djurens tidsuppfattning inte är lika strikt lineär som vår. Deras syn på vad som är viktiga och minnesvärda händelser kan också skilja sig markant från ägarens. Det viktiga är att de får komma till tals utgående från sina egna erfarenheter och prioriteringar.

 

Betalning

Efter genomförd kommunikation skickar jag en räkning, som du får betala som bankgirering. Taxan är graderad enligt hur mycket djuret har att säga och hur lång tid samtalet och rapporteringen tar. I alla priser ingår moms 24 %.

Korta samtal (ca 1 timme) 40,– (32,26 + moms)
Normallånga samtal (ca 2 h) 60,– (48,39 + moms)
Riktigt långa samtal (sällsynt) 80,– (64,52 + moms)

 

Garanti

I ytterst sällsynta fall kan det hända att kommunikationen av någon orsak går alldeles snett, och du inte alls känner igen ditt eget djur i det som rapporten beskriver. I så fall behöver du naturligtvis inte betala något.