Svenska / engelska / finska

Jag översätter till svenska från engelska och finska, och även i andra riktningen om det gäller informella texter. Mitt specialkunnande är audiovisuell översättning (AV-översättning), d.v.s. översättning för tv, film, dvd eller webb i form av textning, berättarspeak eller dubbning. Ämnesområden som ligger mitt hjärta nära är djur, natur, psykologi, livsåskådning etc., men efter 30 år som tv-översättare är jag framför allt bra på att snabbt sätta mig in i varje nytt ämnesområde man kan tänka sig, och jag har ett brett stilistiskt register.