Min bakgrund

 

Arbetsliv:

Trettio år av journalistik och brobyggande mellan olika kulturer

1985-2010 redaktör vid översättningsavdelningen på Svenska Yle (tidigare FST), varav fyra år som förman (1992-1995)
- översättning och bearbetning av dokumentärer, dramaproduktioner, barnprogram
- personregi (dubbning)
- projektledaruppgifter
- strategi- och utvecklingsplanering
- rekrytering, utbildning och fortbildning av tv-översättare
- informatörsuppgifter

sedan 2011 frilansare och företagare
- dubbning av animationsserier för barn
  (dialogöversättning, produktionsplanering, personregi)
- konsultationer och undervisning i djurkommunikation
- positivitetsträning

 

Utbildning:

1980 studentexamen vid Mattlidens Gymnasium, Esbo

1980-1985 studier i marknadsföring, engelska och franska
   vid Svenska handelshögskolan

1991-2016 matte till Obelix

sedan 1995 studier i psykologi, filosofi, livsåskådning, etologi, antrozoologi, 
   humanekologi, evolutionspsykologi, noetik, folktro, folkmedicin etc.

2011 Pranic Healing (Institute for Inner Studies, Inc.)
         Advanced Pranic Healing
         Achieving Oneness With The Higher Soul (Pranic Healing)
         Pranic Psychoterapy

2014 Kundalini Reiki Master
         Wizard of Animal Communication (professionell djurkommunikatör
         med lärarkompetens)

2015 Usui Reiki I & Power of Silent Healing

 

Språkkunskaper:

svenska – modersmål
engelska – utmärkta kunskaper
finska – utmärkta kunskaper
franska – goda men rostiga kunskaper
tyska – nöjaktiga men rostiga kunskaper

 

Särintressen:

människa och samhälle i förändring
personlig utveckling
hästar, ridsport, djur, natur, uteliv
körsång 
teater, litteratur